Bảng xếp hạng của Master Duel

Tier 1

Khả năng đi tốt cả trước và sau. Độ ổn định cao. Khả năng phối hợp cao. *

Khả năng đi tốt cả trước và sau. Độ ổn định cao. Khả năng phối hợp cao. *


Tier 2

Khả năng đi tốt cả trước hoặc sau. Độ ổn định tốt. Khả năng phối hợp có giới hạn.*

Khả năng đi tốt cả trước hoặc sau. Độ ổn định tốt. Khả năng phối hợp có giới hạn.*


Tier 3

Chỉ lợi thế khi đi đúng lượt. Độ ổn định vừa phải. Khả năng phối hợp có giới hạn.*

Chỉ lợi thế khi đi đúng lượt. Độ ổn định vừa phải. Khả năng phối hợp có giới hạn.*


High Potential

Các Archetype được nhiều người chơi hàng đầu công nhận là có tiềm năng nằm trong Bảng Xếp Hạng và cần được khám phá thêm. Nếu không có kết quả tốt được thiết lập, không nên đầu tư vào các Archetype này.*

Các Archetype được nhiều người chơi hàng đầu công nhận là có tiềm năng nằm trong Bảng Xếp Hạng và cần được khám phá thêm. Nếu không có kết quả tốt được thiết lập, không nên đầu tư vào các Archetype này.*


22/02/2023

22/02/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

18/02/2023

18/02/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

15/02/2023

15/02/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

18/01/2023

18/01/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

08/01/2023

08/01/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

12/12/2022

12/12/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

01/11/2022

01/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Top