Bảng xếp hạng của Master Duel

Tier 1

Khả năng đi tốt cả trước và sau. Độ ổn định cao. Khả năng phối hợp cao. *

Khả năng đi tốt cả trước và sau. Độ ổn định cao. Khả năng phối hợp cao. *
High Potential

Các Archetype được nhiều người chơi hàng đầu công nhận là có tiềm năng nằm trong Bảng Xếp Hạng và cần được khám phá thêm. Nếu không có kết quả tốt được thiết lập, không nên đầu tư vào các Archetype này.*

Các Archetype được nhiều người chơi hàng đầu công nhận là có tiềm năng nằm trong Bảng Xếp Hạng và cần được khám phá thêm. Nếu không có kết quả tốt được thiết lập, không nên đầu tư vào các Archetype này.*


28/02/2024

28/02/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

18/02/2024

18/02/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

15/02/2024

15/02/2024
Trước
Sau
Trước
Sau

12/02/2024

12/02/2024
Trước
Sau
Trước
Sau

20/01/2024

20/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

12/01/2024

12/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau

10/01/2024

10/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

08/01/2024

08/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

27/12/2023

27/12/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

06/12/2023

06/12/2023
Trước
Sau
Trước
Sau

05/12/2023

05/12/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

13/11/2023

13/11/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

18/10/2023

18/10/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

16/10/2023

16/10/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

27/09/2023

27/09/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Top