Maximillion Pegasus

Maximillion Pegasus

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Maximillion Pegasus là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt stage 13 (DM). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DM
 • Maximillion Pegasus yêu cầu chìa khóa Trắng để đấu tại Gate
 • Maximillion Pegasus xuất hiện ở Gate ở Stage 13 (DM)
 • Maximillion Pegasus cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 13 (DM) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thắng 3 trận đấu Rank.
 • Sử dụng Bài quái thú cấp 5 trở lên 2 lần trong một trận đấu với Maximillion Pegasus.
 • Đạt được 2 Chiến thắng Trở lại trong Trận đấu với Maximillion Pegasus bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Sử dụng Bài Bẫy Counter 2 lần trong một trận đấu với Maximillion Pegasus.
 • Gây sát thương từ 3.000 điểm trở lên với một đòn tấn công duy nhất trong Đấu tay đôi với Maximillion Pegasus.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Mind Scan
Từ lượt thứ ba trở đi, bạn có thể xem bộ bài của đối thủ miễn là Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 trở lên.
Mind Scan
Extra, Extra
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, hãy thêm vào tay bạn 1 bản sao của lá bài bạn đã rút như lần rút bình thường. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu
Extra, Extra
It's a Toon World
Bắt đầu Đấu với Bài phép Liên tục 'Toon World' được kích hoạt.
Toon World
It's a Toon World
Creator
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Trong Draw Phase của bạn, thay vì tiến hành rút bài bình thường, một lá bài mạnh sẽ được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Breaker the Magical Warrior
Mirror Force
Raigeki
Harpie's Feather Duster
Monster Reborn
Creator
Thousand-Eyes Illusion
Nếu bạn điều khiển "Thousand-Eyes Idol", bạn có thể sử dụng một trong các hiệu ứng sau một lần trong lượt:

● Trả 1 lá bài từ tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Black Illusion Ritual" hoặc 1 "Polymerization" vào sân từ Bộ bài. (Chỉ 1 bản sao của các lá bài có cùng tên có thể được Đặt trong Trận đấu với Kỹ năng này.) Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Relinquished" vào tay của mình từ Bộ bài.

● Trả 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn về Bộ bài, sau đó đánh 1 "Bickuribox" từ Bộ bài Phụ.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) không chứa quái thú nào khác ngoài tổng số ít nhất 10 quái thú Loại-Magiccaster Cấp 1 hoặc các quái thú có dòng chữ "Relinquished" trong dòng chữ của chúng.
Relinquished
Polymerization
Bickuribox
Thousand-Eyes Idol
Black Illusion Ritual
Thousand-Eyes Illusion
Toonvitation
Trong Trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Normal Summon/Set, các quái thú mà không cần Hi sinh. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú có CÔNG 0, quái thú mà đối thủ là chủ sở hữu ban đầu hoặc quái thú Toon. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau một lần mỗi lượt và hai lần mỗi Trận đấu. Đưa 1 lá bài từ tay bạn về Bộ bài, và thêm 1 Toon World vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Toon World
Toonvitation
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Master of Rites: Level Duplication
Có thể được sử dụng bằng cách tiết lộ 1 Quái thú Tế lễ trên tay của bạn, sau đó chọn 1 quái thú trên sân của bạn có cùng Loại với Quái thú Tế lễ đó. Hiệu ứng của quái thú đã chọn sẽ bị vô hiệu trong Giai đoạn Chính và Giai đoạn Chiến đấu của lượt này, và Cấp sao của nó trở nên bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt này ngoại trừ các Quái thú Tế lễ.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Master of Rites: Level Duplication

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Maximillion Pegasus trong DUEL LINKS