Weevil Underwood

Weevil Underwood

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Weevil Underwood là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật sau khi đánh bại 100 bài thủ tiêu chuẩn (bài thủ xuất hiện trên đường - Standard Duelist). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DM
  • Weevil Underwood yêu cầu chìa khóa Xanh lá để đấu tại Gate
  • Weevil Underwood xuất hiện ở Gate sau khi đánh bại các Standard Duelist 100 lần
  • Weevil Underwood cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đánh bại Standard Duelist 100 lần để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của anh ta
  • Sử dụng Bài Phép 30 lần.
  • Khôi phục 1.000 LP trong một trận đấu
  • Thắng 1 trận đấu với Weevil Underwood ở cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Insect Uprising
Có thể được sử dụng nếu có 3 quái thú Loại Côn trùng trở lên trên sân của bạn. Giảm 800 điểm ATK của tất cả quái thú đối mặt trên sân của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Insect Uprising
Moth to the Flame
Tốc độ đếm lượt của "Petit Moth" mà bạn điều khiển được trang bị "Cocoon of Evolution" sẽ nhanh gấp đôi. Ngoài ra, nếu bạn điều khiển "Petit Moth" được trang bị "Cocoon of Evolution", hãy thêm các lá sau vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn (theo thứ tự được liệt kê): Larvae Moth Great Moth Perfectly Ultimate Greath Moth
Petit Moth
Larvae Moth
Perfectly Ultimate Great Moth
Cocoon of Evolution
Great Moth
Moth to the Flame
Parasite Infestation
Sau khi chia bài bắt đầu, 1 hoặc 2 lá bài 'Parasite Paracide' được thêm vào Bộ bài của đối thủ, ngửa mặt lên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 4 quái thú Loại côn trùng trở lên với các tên khác nhau.
Parasite Paracide
Parasite Infestation
Buzz On
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú Loại Côn trùng ngẫu nhiên.
Buzz On
Chung
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Weevil Underwood trong DUEL LINKS