Officer Tetsu Trudge

Officer Tetsu Trudge

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Officer Tetsu Trudge là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
 • Trudge yêu cầu chìa khóa Vàng để tại Gate.
 • Trudge xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (5D's)
 • Trudge cung cấp lá Montage Dragon rất phù hợp để farm NPC và Gate
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 6 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thực hiện thành công 2 (các) Triệu hồi Synchro trong Duel với Officer Tetsu Trudge ở cấp 30 khi chơi với tư cách Yusei Fudo.
 • Triệu hồi Junk Synchron 2 lần khi đóng vai Yusei Fudo, trong Duel với Officer Tetsu Trudge ở cấp độ 30.
 • Gây sát thương từ 4000 điểm trở lên với một đòn tấn công duy nhất trong Duel với Officer Tetsu Trudge ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yusei Fudo.
 • Sử dụng Bài Bẫy 4 lần trong các Duel với Officer Tetsu Trudge
 • Gây 2000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên chỉ với một lần kích hoạt hiệu ứng trong Duel với Officer Tetsu Trudge.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Let's Go Goyo!
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Jutte Fighter' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Goyo Guardian' vào Extra Deck của bạn.
Goyo Guardian
Jutte Fighter
Let's Go Goyo!
Parole!
Trả lại 1 quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của đối thủ về phía sân của bạn, vào bộ bài của chúng và tăng Điểm Sinh mệnh của bạn bằng với ATK ban đầu của quái vật đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và tối đa hai lần mỗi trận đấu.
Parole!
Respect My Authority!
Cho đến cuối lượt, 1 Quái thú Synchro mà bạn điều khiển có tên ban đầu bao gồm 'Goyo' sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú bạn điều khiển mà bạn không phải là chủ sở hữu ban đầu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Respect My Authority!
You're Under Arrest
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 quái thú 'Goyo' ngẫu nhiên vào Extra Deck của bạn. (Chúng bao gồm: Goyo Guardian, Goyo Chaser, Goyo Predator, Goyo Defender và Goyo King.)
Goyo Chaser
Goyo King
Goyo Predator
Goyo Guardian
Goyo Defender
You're Under Arrest
Chung
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart

Drop Reward

UR Rarity
Goyo Chaser
UR Rarity
Goyo Chaser
Goyo Chaser
EARTH5
Goyo Chaser
Lính Goyo truy đuổi
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi quái thú Synchro Loại Chiến binh EARTH trên sân (không phải lá bài này). Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó về phía sân đấu của bạn, nhưng ATK của nó giảm đi một nửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters This card gains 300 ATK for each EARTH Warrior-Type Synchro Monster on the field (other than this card). When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can Special Summon that monster to your side of the field, but its ATK becomes halved.


UR Rarity
Stygian Security
UR Rarity
Stygian Security
Stygian Security
DARK1
Stygian Security
Bảo vệ của địa phủ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú Cấp 1 từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Special Summon 1 Level 1 Fiend-Type monster from your Deck.


SR Rarity
Gate Blocker
SR Rarity
Gate Blocker
Gate Blocker
EARTH4
Gate Blocker
Vật chặn cổng
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Vô hiệu hoá hiệu ứng của Bài Phép Môi Trường của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể đặt Counter trên các lá bài trên sân. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu những quái thú khác mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

Negate the effects of your opponent's Field Spells. Your opponent cannot place counters on cards on the field. Your opponent cannot target other monsters you control with card effects.


SR Rarity
Retaliating "C"
SR Rarity
Retaliating "C"
Retaliating "C"
EARTH4
Retaliating "C"
“G” đánh trả
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép có hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu được Triệu hồi theo cách này, trong khi lá bài này đang ngửa trên sân, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại côn trùng EARTH với 1500 ATK hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Retaliating "C"".


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, when your opponent activates a Spell Card that includes an effect that Special Summons a monster(s): You can Special Summon this card from your hand. If Summoned this way, while this card is face-up on the field, any card sent to the Graveyard is banished instead. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 EARTH Insect-Type monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand, except "Retaliating "C"".


SR Rarity
Samurai Sword Baron
SR Rarity
Samurai Sword Baron
Samurai Sword Baron
EARTH4
Samurai Sword Baron
Samurai cầm kiếm Baron
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, bạn có thể chọn 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển. Thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, you can select 1 Defense Position monster your opponent controls. Change it to face-up Attack Position.


SR Rarity
Search Striker
SR Rarity
Search Striker
Search Striker
WIND4
Search Striker
Lính đánh dò tìm
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công một quái thú ở Tư thế Phòng thủ mặt úp, bạn có thể phá huỷ quái thú đó ngay lập tức với hiệu ứng của lá bài này mà không cần lật ngửa hoặc áp dụng Damage Calculation. Nếu bạn làm vậy, lá bài này sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Tư thế chiến đấu của lá bài này không thể thay đổi cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của bạn, trừ khi có hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks a face-down Defense Position monster, you can destroy the monster immediately with this card's effect without flipping it face-up or applying damage calculation. If you do, this card is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. This card's battle position cannot be changed until the end of your next turn, except with a card effect.


SR Rarity
Jutte Fighter
SR Rarity
Jutte Fighter
Jutte Fighter
EARTH2
Jutte Fighter
Võ sĩ Jitte
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, bạn có thể thay đổi 1 quái thú ở Tư thế tấn công ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ ngửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, you can change 1 face-up Attack Position monster your opponent controls to face-up Defense Position.


R Rarity
Handcuffs Dragon
R Rarity
Handcuffs Dragon
Handcuffs Dragon
WIND5
Handcuffs Dragon
Rồng còng tay
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển và bị đưa đến Mộ, bạn có thể trang bị lá bài này cho quái thú đó. Quái thú được trang bị mất 1800 ATK. Khi nó bị phá hủy và lá bài này được gửi đến Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is destroyed by battle with an attacking monster your opponent controls and is sent to the Graveyard, you can equip this card to that monster. The equipped monster loses 1800 ATK. When it is destroyed and this card is sent to the Graveyard, you can Special Summon this card.


R Rarity
Assault Dog
R Rarity
Assault Dog
Assault Dog
EARTH4
Assault Dog
Chó công phá
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Assault Dog" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon any number of "Assault Dog" from your Deck.


SR Rarity
Gatekeeper
SR Rarity
Gatekeeper
Gatekeeper
DARK5
Gatekeeper
Người gác cổng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Một cơ khí không thể phá hủy được tạo ra với mục đích duy nhất là bảo vệ các cổng.


Hiệu ứng gốc (EN):

An indestructible mechanoid created for the sole purpose of guarding the gateways.


SR Rarity
Blocker
SR Rarity
Blocker
Blocker
DARK4
Blocker
Vật cản
 • ATK:

 • 850

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Được cấu tạo từ một số thành phần, quái thú này có thể khởi động chúng trong tấn công gọng kìm.


Hiệu ứng gốc (EN):

Constructed from several components, this monster can launch them in a pincer attack.


N Rarity
Kozaky
N Rarity
Kozaky
Kozaky
DARK1
Kozaky
Kozaky
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Một kẻ cuồng công việc dành mọi thứ để nghiên cứu ngôn ngữ của Dark World. Tâm trí anh đã suy sụp vì làm việc quá sức.


Hiệu ứng gốc (EN):

A workaholic fiend who devotes everything to his research into the languages of Dark World. His mind has collapsed because of working too hard.


R Rarity
Broken Blocker
R Rarity
Broken Blocker
Broken Blocker
Trap Normal
Broken Blocker
Vỡ khiên

  Hiệu ứng (VN):

  Chỉ kích hoạt khi quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà bạn điều khiển, có DEF cao hơn ATK của nó, bị phá huỷ trong chiến đấu. Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 quái thú có cùng tên với quái thú đó từ Deck của bạn trong Tư thế Phòng thủ ngửa.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate only when a Defense Position monster you control, whose DEF is higher than its ATK, is destroyed by battle. Special Summon up to 2 monsters with the same name as that monster from your Deck in face-up Defense Position.


  SR Rarity
  Intercept
  SR Rarity
  Intercept
  Intercept
  Trap Counter
  Intercept
  Chặn lại

   Hiệu ứng (VN):

   Chỉ kích hoạt khi một quái thú được được Triệu hồi Hiến tế bằng 1 lần được Hiến Tế. Hãy điều khiển quái thú đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate only when a monster is Tribute Summoned with 1 Tribute. Take control of that monster.


   Level-up Reward

   R Rarity
   Handcuffs Dragon
   R Rarity
   Handcuffs Dragon
   Handcuffs Dragon
   WIND5
   Handcuffs Dragon
   Rồng còng tay
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển và bị đưa đến Mộ, bạn có thể trang bị lá bài này cho quái thú đó. Quái thú được trang bị mất 1800 ATK. Khi nó bị phá hủy và lá bài này được gửi đến Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is destroyed by battle with an attacking monster your opponent controls and is sent to the Graveyard, you can equip this card to that monster. The equipped monster loses 1800 ATK. When it is destroyed and this card is sent to the Graveyard, you can Special Summon this card.


   R Rarity
   Torapart
   R Rarity
   Torapart
   Torapart
   DARK2
   Torapart
   Thứ xé bẫy
   • ATK:

   • 600

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này không thể được sử dụng như một quái thú Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của một quái thú Synchro Loại Chiến binh. Nếu quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm quái thú Nguyên liệu Synchro tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Lá bài Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card cannot be used as a Synchro Material Monster, except for the Synchro Summon of a Warrior-Type Synchro Monster. If the Synchro Monster that used this card as a Synchro Material Monster attacks, your opponent cannot activate Trap Cards until the end of the Damage Step.


   R Rarity
   Pursuit Chaser
   R Rarity
   Pursuit Chaser
   Pursuit Chaser
   EARTH3
   Pursuit Chaser
   Đội truy bắt
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một quái thú ở Tư thế Phòng thủ bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a Defense Position monster is destroyed by battle and sent to the Graveyard, inflict 500 damage to your opponent.


   SR Rarity
   Jutte Fighter
   SR Rarity
   Jutte Fighter
   Jutte Fighter
   EARTH2
   Jutte Fighter
   Võ sĩ Jitte
   • ATK:

   • 700

   • DEF:

   • 900


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt, bạn có thể thay đổi 1 quái thú ở Tư thế tấn công ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ ngửa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn, you can change 1 face-up Attack Position monster your opponent controls to face-up Defense Position.


   UR Rarity
   Montage Dragon
   UR Rarity
   Montage Dragon
   Montage Dragon
   EARTH8
   Montage Dragon
   Rồng ghép cảnh
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 quái thú khác từ tay của bạn đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. ATK của lá bài này trở thành Cấp tổng của các quái thú được gửi x 300.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 other monsters from your hand to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's ATK becomes the combined original Levels of the sent monsters x 300.


   SR Rarity
   Goyo Defender
   SR Rarity
   Goyo Defender
   Goyo Defender
   EARTH3
   Goyo Defender
   Lính Goyo phòng thủ
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
   Một lần mỗi lượt, nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Synchro Loại Chiến binh EARTH (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt "Goyo Defender" từ Extra Deck của bạn. Khi lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú Synchro Loại Chiến binh EARTH mà bạn điều khiển (không phải lá bài này), cho đến khi kết thúc Damage Step.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, if all monsters you control are EARTH Warrior-Type Synchro Monsters (min. 1): You can Special Summon "Goyo Defender" from your Extra Deck. When this card is targeted for an attack: You can make this card gain 1000 ATK for each EARTH Warrior-Type Synchro Monster you control (other than this card), until the end of the Damage Step.


   SR Rarity
   Shield Worm
   SR Rarity
   Shield Worm
   Shield Worm
   EARTH4
   Shield Worm
   Giun khiên
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi, nó sẽ được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ. Sau đó, gửi 1 lá từ đầu Deck của đối thủ đến Mộ cho mỗi quái thú Loại Côn trùng ngửa mà bạn điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Summoned, it is changed to Defense Position. Then, send 1 card from the top of your opponent's Deck to the Graveyard for each face-up Insect-Type monster you control.   Deck sử dụng nhân vật Officer Tetsu Trudge trong DUEL LINKS