Officer Tetsu Trudge

Officer Tetsu Trudge

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Officer Tetsu Trudge là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
 • Trudge yêu cầu chìa khóa Vàng để tại Gate.
 • Trudge xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (5D's)
 • Trudge cung cấp lá Montage Dragon rất phù hợp để farm NPC và Gate
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 6 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thực hiện thành công 2 (các) Triệu hồi Synchro trong Duel với Officer Tetsu Trudge ở cấp 30 khi chơi với tư cách Yusei Fudo.
 • Triệu hồi Junk Synchron 2 lần khi đóng vai Yusei Fudo, trong Duel với Officer Tetsu Trudge ở cấp độ 30.
 • Gây sát thương từ 4000 điểm trở lên với một đòn tấn công duy nhất trong Duel với Officer Tetsu Trudge ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yusei Fudo.
 • Sử dụng Bài Bẫy 4 lần trong các Duel với Officer Tetsu Trudge
 • Gây 2000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên chỉ với một lần kích hoạt hiệu ứng trong Duel với Officer Tetsu Trudge.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Let's Go Goyo!
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Jutte Fighter' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Goyo Guardian' vào Extra Deck của bạn.
Goyo Guardian
Jutte Fighter
Let's Go Goyo!
Parole!
Trả lại 1 quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của đối thủ về phía sân của bạn, vào bộ bài của chúng và tăng Điểm Sinh mệnh của bạn bằng với ATK ban đầu của quái vật đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và tối đa hai lần mỗi trận đấu.
Parole!
Respect My Authority!
Cho đến cuối lượt, 1 Quái thú Synchro mà bạn điều khiển có tên ban đầu bao gồm 'Goyo' sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú bạn điều khiển mà bạn không phải là chủ sở hữu ban đầu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Respect My Authority!
You're Under Arrest
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 quái thú 'Goyo' ngẫu nhiên vào Extra Deck của bạn. (Chúng bao gồm: Goyo Guardian, Goyo Chaser, Goyo Predator, Goyo Defender và Goyo King.)
Goyo Chaser
Goyo Predator
Goyo King
Goyo Guardian
Goyo Defender
You're Under Arrest
Chung
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Officer Tetsu Trudge trong DUEL LINKS