Draw Sense: High-Level

skill
Có thể sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.


Deck sử dụng Skill Draw Sense: High-Level trong DUEL LINKS