Bảng xếp hạng của Duel Links

Hạng 0

Thống trị toàn bộ của một giải đấu, với hầu hết mọi vị trí đều do người chơi giành lấy bằng cách sử dụng bộ bài này. *

Thống trị toàn bộ của một giải đấu, với hầu hết mọi vị trí đều do người chơi giành lấy bằng cách sử dụng bộ bài này. *


Tier 2

Nằm trong nhóm đầu ở những giải đấu, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn. *

Nằm trong nhóm đầu ở những giải đấu, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn. *


Tier 3

Vẫn được chơi trong những giải đấu, với khả năng lọt vào top cuối. *

Vẫn được chơi trong những giải đấu, với khả năng lọt vào top cuối. *


15/02/2024

15/02/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

06/02/2024

06/02/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

30/01/2024

30/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

25/01/2024

25/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau

18/01/2024

18/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

09/01/2024

09/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

19/12/2023

19/12/2023
Trước
Sau
Trước
Sau

05/12/2023

05/12/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

07/11/2023

07/11/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

24/10/2023

24/10/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

18/10/2023

18/10/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

09/10/2023

09/10/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

26/09/2023

26/09/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

12/09/2023

12/09/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

04/09/2023

04/09/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

30/08/2023

30/08/2023
Trước
Sau
Trước
Sau

22/08/2023

22/08/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Top